Castle Town Ticket

ตั๋วเข้าชมปราสาทอินุยามะ 1,380 เยน

นี่คือตั๋วราคาพิเศษสุดคุ้มที่รวมค่าเข้าชมปราสาทอินุยามะและค่าโดยสารไป - กลับรถไฟเมเทะทสึจากสถานีนาโกย่า

ซื้อตั๋วเข้าชมปราสาทอินุยามะ

สมบัติแห่งชาติสมบัติแห่งชาติ ปราสาทอินุยามะ

ป้อมปราสาทที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1537 นั้นเป็นรูปแบบเก่าแก่ที่สุดในบรรดาป้อมปราสาทที่มีอยู่ของญี่ปุ่น วิวจากชั้นบนสุดของป้อมปราสาทที่ตั้งอยู่บนภูเขาอันสูงเล็กน้อยและอยู่ริมแม่น้ำนั้นเป็นวิวสวยงามไร้ที่เปรียบอย่างแท้จริง ด้านล่างปราสาทมีบ้านเรือนโบราณอยู่ด้วย

ซื้อตั๋วเข้าชมปราสาทอินุยามะ