Castle Town Ticket

ตั๋วเข้าชมปราสาทอินุยามะ 1,380 เยน
ตั๋วเข้าชมปราสาทโอคาซากิ 1,680 เยน

นี่คือตั๋วราคาพิเศษสุดคุ้มที่รวมค่าเข้าชมปราสาทอินุยามะหรือปราสาทโอกาซากิและค่าโดยสารไป - กลับรถไฟเมเทะทสึจากสถานีนาโกย่า

ซื้อตั๋วเข้าชมปราสาทอินุยามะ ซื้อตั๋วเช้าชมปราสาทโอกาซากิ

สมบัติแห่งชาติสมบัติแห่งชาติ ปราสาทอินุยามะ

ป้อมปราสาทที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1537 นั้นเป็นรูปแบบเก่าแก่ที่สุดในบรรดาป้อมปราสาทที่มีอยู่ของญี่ปุ่น วิวจากชั้นบนสุดของป้อมปราสาทที่ตั้งอยู่บนภูเขาอันสูงเล็กน้อยและอยู่ริมแม่น้ำนั้นเป็นวิวสวยงามไร้ที่เปรียบอย่างแท้จริง ด้านล่างปราสาทมีบ้านเรือนโบราณอยู่ด้วย

ปราสาทโอคาซากิ

ปราสาทที่โทคุกาวะ อิเอยาสุกำเนิด ตัวปราสาทเป็นอาคารที่บูรณะเมื่อ 60 ปีก่อน ตอนนี้ภายในกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เอกสารเชิงประวัติศาสตร์

ซื้อตั๋วเข้าชมปราสาทอินุยามะ ซื้อตั๋วเช้าชมปราสาทโอกาซากิ