Shoryudo Bus Pass

โปรแกรมแบบครอบคลุมทั่วพื้นที่ (Wide Area Course)
พาสสำหรับ 5 วัน ราคา 14,000 เยน

บัตรพาสโปรแกรมนี้สามารถโดยสารรถบัสด่วนแบบไม่อั้นภายในระยะเวลา 5 วันต่อเนื่องนับจากวันแรกที่เริ่มใช้งานเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในบริเวณโชริวโด (SHORYUDO) โดยครอบคลุมพื้นที่ดังต่อไปนี้: นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ฮิรายุ เกโระ คามิโอกะ ชินโฮตากะ มัตสึโมโตะ โทยาม่า วาจิมะและซูสุ รวมทั้งยังครอบคลุมการเดินทางจากนาโกย่าหรือกิฟุไปยังสนามบินนานาชาติชูบุ/ คานาซาว่าและสนามบินโคมัตสึ/ โทยาม่าและสนามบินโทยาม่าอีกด้วย

- ช่วงเวลาการจัดจำหน่าย วันที่ 1 ธันวาคม 2021 ถึง 31 มีนาคม 2022
- อาจมีรถไฟบางสายหยุดให้บริการเนื่องจาก็ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

* ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นก็สามารถซื้อได้

ซื้อตั๋ว

สมบัติแห่งชาติปราสาทมัตสึโมโตะ

ปราสาท (มรดกแห่งชาติ) เก่าที่สุดของญี่ปุ่นในบรรดาตัวปราสาทที่มีห้าชั้นด้านนอกและหกชั้นด้านในซึ่งยังมีอยู่ในปัจจุบัน ปราสาทที่มีวิวภูเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่นตั้งตระหง่านอยู่ไกลๆ นั้นเป็นจุดชมวิวที่สวยงามหาที่ใดเปรียบไม่ได้

กระเช้าชินโฮทากะ

กระเช้าลอยฟ้าชินโฮตากะตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ตอนเหนือของญี่ปุ่นและคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามเหนือระดับน้ำทะเล 2,000 เมตรบนกระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้นแห่งเดียวในญี่ปุ่น มุมมองแบบพาโนรามา 360 องศาจากหอดูดาวบนยอดเขาได้รับการจัดให้สองดาวใจาก"มิชิลีนกรีนไกด์เจแปน" คุณสามารถเพลิดเพลินกับความงามที่แตกต่างกันได้ในแต่ละฤดูกาล

ฮิดะทาคายามะ

ยังคงเหลือสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์ เช่น อาคารทาคายาม่าจินยะและบ้านเรือนโบราณที่ยังเหลือภาพเงาในยุคเอโดะ เสน่ห์อีกอย่าง คือ ทำเลดีที่สามารถนั่งรถไฟด่วนพิเศษจากนาโกย่าไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวน

มรดกโลกหมู่บ้านชิรากาวาโกะ

หมู่บ้านแห่งนี้มีบ้านทรงกัสโชซุคุริหรือทรงพนมมือ(สไตล์สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นซึ่งใช้การประกบคานไม้เป็นทรงภูเขา) หลังใหญ่น้อยเกือบ 100 หลังหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่รู้จักในฐานะหมู่บ้านที่ยังมีผู้คนอาศัยอยู่แม้แต่ในปัจจุบัน

มรดกโลกโกคายามะ

โกคายามะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีหิมะตกหนักและทับถมสูง 2 - 3 เมตรในฤดูหนาว ด้วยเหตุนี้เอกลักษณ์ของที่นี่จึงเป็นความลาดเอียงของหลังคาสามเหลี่ยมซึ่งชันมากกว่าทรงกัสโชซุคุริของหมู่บ้านชิรากาวาโกะ

ซื้อตั๋ว