Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass

ผ่านทางระบบออนไลน์
ผู้ใหญ่ : 15,280 เยน(เด็ก : 7,640 เยน)

ซื้อผ่านบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่น
ผู้ใหญ่ : 14,260เยน (เด็ก : 7,130 เยน)
ซื้อตามสถานีรถไฟในประเทศญี่ปุ่น หรือ ผ่านทางระบบออนไลน์
ผู้ใหญ่ : 15,280 เยน(เด็ก : 7,640 เยน)
*เด็ก: อายุ 6 - 11 ขวบ

ซื้อตั๋ว

ฮิดะทาคายามะ

ยังคงเหลือสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์ เช่น อาคารทาคายาม่าจินยะและบ้านเรือนโบราณที่ยังเหลือภาพเงาในยุคเอโดะ เสน่ห์อีกอย่าง คือ ทำเลดีที่สามารถนั่งรถไฟด่วนพิเศษจากนาโกย่าไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวน

มรดกโลกหมู่บ้านชิรากาวาโกะ

มีบ้านทรงกัสโชซุคุริหรือทรงมือพนม (สไตล์สถาปัตยกรรมเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นซึ่งประกบคานไม้เป็นทรงภูเขา) หลังใหญ่น้อยเกือบ 100 หลังหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก รู้จักกันในฐานะหมู่บ้านที่ยังมีผู้คนอาศัยอยู่แม้แต่ในปัจจุบัน

มรดกโลกโกคายามะ

โกคายามะเป็นบริเวณที่มีหิมะตกหนักและทับถม 2 - 3 เมตรในฤดูหนาว ด้วยเหตุนี้เอกลักษณ์จึงเป็นความลาดเอียงของหลังคาสามเหลี่ยมซึ่งชันมากกว่าทรงกัสโชซุคุริของหมู่บ้านชิรากาวาโกะ

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์พิเศษปราสาทนาโกย่า

ปราสาทนาโกย่าที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นรูปโฉมที่สมบูรณ์แบบของปราสาทสมัยใหม่ เคยรุ่งเรืองในฐานะปราสาทสำหรับอยู่อาศัยของตระกูลโอวาริ โทคุกาวะ หลังโทคุกาวะ อิเอยาสุสร้างขึ้นเพื่อแสดงให้โลกเห็นอำนาจของเขา (ปัจจุบันไม่สามารถเข้าภายในตัวปราสาทได้)

ปราสาทกิฟุ

โอดะ โนบุนากะได้ยึดปราสาทแห่งนี้ซึ่งเคยเรียกกันว่าอินาบะยามะในปีเอโรคุที่ 10 (1567) (อีกความเห็นหนึ่งกล่าวว่าเป็นปีเอโรคุที่ 7) และปราบปรามให้พื้นที่แห่งนี้ทั้งหมดอยู่ในความสงบ หลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อพื้นที่เป็น ""กิฟุ"" และจัดว่าเป็นปราสาทที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของการรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่น ในปัจจุบันเป็นปราสาทที่ได้รับการบูรณะเมื่อปีโชวะที่ 31 (1956) และสามารถนั่งกระเช้าลอยฟ้าไปตัวปราสาทซึ่งอยู่บนยอดเขาคินกะได้

ซื้อตั๋ว