Central Japan
ACCESS MAP

เซ็นแทรร์เป็นประตูสู่ “ซามูไรและนินจา”
ไปสู่ภูมิภาคชูบุอันมีนาโกย่าเป็นศูนย์กลาง

เซ็นแทรร์เริ่ม “โปรเจกต์ซามูไรและนินจา” ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2018 เพื่อเผยแพร่เสน่ห์ของชูบุโดยใช้อีเวนต์ต่างๆ เช่น การแสดงนินจาหรือของตกแต่งนินจา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกดูได้ที่นี้ เว็บไซต์สนามบินนานาชาติ ชูบุ เซ็นแทรร์